Tài khoản quảng cáo Google Ads 2022 5
Tài khoản quảng cáo Google Ads 2022 5
Tài khoản quảng cáo Google Ads 2022 5
Tài khoản quảng cáo Google Ads 2022 8

Ưu đểm tài khoản GG Invoice

Tặng thêm 382$ ~ 9.923.000 VNĐ

Tặng mã khuyến mãi AdWords trị giá 382$ ~ 9.923.000 VNĐ cho tất cả tài khoản đã mua

Không giới hạn số lần nhận mã

Mã khuyến mãi không giới hạn số lần bạn mua tài khoản, mỗi tài khoản mới sẽ nhận được 1 mã

Bảng giá Tài khoản Google Ads Invoice

Dành cho các sản phẩm chạy sạch phí khởi tạo tài khoản là 2$. Nếu tài khoản bị tạm ngưng bạn sẽ không lấy lại được chi phí này

Tài khoản quảng cáo Google Ads 2022 9

Tài khoản 10$

Số tiền có sẵn trong tài khoản: $10

Phí mở tài khoản: 2$

Mã khuyến mãi: 9.900.000 vnd

Giá mua: 312.000 VNĐ

Tài khoản quảng cáo Google Ads 2022 9

Tài khoản 50$

Số tiền có sẵn trong tài khoản: $50

Phí mở tài khoản: 2$

Mã khuyến mãi: 9.900.000 vnd

Giá mua: 1.352.000 VNĐ

Bảng giá Tài khoản Google Ads Invoice

Dành cho các sản phẩm chạy vpcs phí khởi tạo tài khoản là 5$. Nếu tài khoản bị tạm ngưng bạn sẽ không lấy lại được chi phí này. Ngân sách chạy trên 1000usd bạn sẽ được hoàn lại chi phí khởi tạo tài khoản

Tài khoản quảng cáo Google Ads 2022 9

Tài khoản 10$

Số tiền có sẵn trong tài khoản: $10

Phí mở tài khoản: 5$

Mã khuyến mãi: 9.900.000 vnd

Giá mua: 390.000 VNĐ

Tài khoản quảng cáo Google Ads 2022 9

Tài khoản 50$

Số tiền có sẵn trong tài khoản: $50

Phí mở tài khoản: 5$

Mã khuyến mãi: 9.900.000 vnd

Giá mua: 1.430.000 VNĐ

Các câu hỏi khi thuê tài khoản invoice

Tài khoản quảng cáo Google Ads 2022 13

Các câu hỏi khi thuê tài khoản invoice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Tài khoản Google Ads Invoice là gì ?

Đây là số tiền cọc để làm tin, số tiền này sẽ được hoàn trả sau khi tiêu 1000$ đối với các ngành khó VPCS

Mua tài khoản Invoice từ Đối tác có lợi gì?

Các đối tác của Google là những công ty đạt tiêu chuẩn để được cấp tài khoản invoice. Mua tài khoản Invoice từ đối tác, bạn sẽ được hưởng những lợi ích:

  • Tài khoản tạo trong MCC uy tín;
  • Tài khoản tạo mới sẽ nhận được mã khuyến mãi theo chương trình đối tác.
Tại sao phải cọc phí mở tài khoản

Đây là số tiền cọc để làm tin, số tiền này sẽ được hoàn trả sau khi tiêu 1000$ đối với các ngành khó VPCS

Tài khoản bị khoá vi phạm thì tiền nạp trong đó tôi có bị mất không

Trong trường hợp tài khoản bị khoá, chúng tôi sẽ chuyển ngân sách qua tài khoản mới 

Dark section with content right

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Section with Image right

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

tư ván cho tôi

ADd a callout header here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.